Studij stilistike

Ljudevit Jonke: Suvremeni naš književni jezik
Formati za preuzimanje:

Priredio: Ivan Marković

Na prijelazu 1949/50. godine Ljudevit Jonke (1907–1979) izabran je u docenta za suvremeni hrvatski književni jezik, što danas smatramo običajnim osnutkom zagrebačke Katedre za hrvatski standardni jezik i početkom sveučilišne nastave suvremenoga hrvatskoga. Već 1956. godine student – poslije i sam jezikoslovac – Danijel Alerić (1936–2008) sastavio je strojopisnu skriptu Jonkeovih predavanja. Premda su prema njoj naraštaji studenata spremali ispite, s vremenom je ona postala raritet u privatnim bibliotekama i kuriozitet u bibliografijama. Skripta se nakon desetljećâ objavljuje kao izvanredan dokument svojega vremena i Jonkeove djelatnosti.

Sadržaj

Pristup (Danijel Alerić)

1. Uvod

2. Fonetika

3. Morfologija

4. Sintaksa

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Domagoj Tončinić

Priredio
Ivan Marković

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Stjepan Damjanović
Krešimir Mićanović

© Marko Alerić, Mladen Jonke, Marko Anić,
Ivan Marković. Sva prava pridržana.
Godina i mjesec objavljivanja: 2023, rujan

ISBN 978-953-379-073-2 (HTML)
ISBN 978-953-379-074-9 (EPUB)
ISBN 978-953-379-075-6 (PDF)

Objavljivanje knjige financijski je poduprlo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske