Slobodnim stilom

Tradicija haiku pjesništva u Hrvatskoj uistinu je bogata. O tome svjedoči i Antologija hrvatskoga haiku pjesništva, koja je poslužila kao vrelo za današnju epizodu. Čini nam se da se toj staroj japanskoj pjesničkoj vještini ne posvećuje dovoljno pažnje, stoga smo, potaknute dolaskom proljeća i buđenjem prirode, odlučile proniknuti u dublje značenje koje se krije iza haiku stvaralaštva. Kako Vladimir Devidé navodi: »Ako smo osjetili haiku, moramo mu posvetiti život.«

Za početak smo posvetile jednu epizodu i u njoj predstavile širi kontekst, općenitosti o japanskom jeziku i kulturi, a potom zaplovile svijetom u kojemu postoji očevidac, jedan trenutak i 5-7-5.