Biblioteka

Nikola Košćak: Šrajbenzi spiku? Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih
Formati za preuzimanje:

Ova knjiga predstavlja stilistička istraživanja odabranih tekstova hrvatske fikcijske pripovjedne proze 1990-ih i 2000-ih – autora V. Ivančića, E. Popovića, B. Radakovića, R. Perišića, D. Šimprage, V. Bulića, T. Kulenovića, S. Mraovića i I. Balenovića – u čijim stilovima nezaobilaznu ulogu ima žargon (sleng). Korpus čine kratke priče i romani s generacijski, svjetonazorski i jezično srodnim likovima, pa i pripovjedačima, mlađim urbanim muškarcima, u većoj ili manjoj mjeri društvenim marginalcima ili autsajderima, čiji su identiteti uvelike određeni hrvatskim devedesetima. U književnoj kritici i u prikazima suvremene prozne produkcije ti se tekstovi pretežno uključuju u poetički model koji se naziva stvarnosnom prozom ili kritičkim mimetizmom. Primjetna je i srodnost te književnosti s modelom proze u trapericama koji je Aleksandar Flaker razrađivao 1970-ih. U ovoj knjizi odabrani se korpus okuplja pod ne suviše tendencioznom, ni originalnom, no prema našem mišljenju prikladnom poetičko-stilskom odrednicom žargonska i žargonizirana proza (1990-ih i 2000-ih).

Sadržaj

Impresum

Nakladnik
stilistika.org
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Odsjek za kroatistiku
Katedra za stilistiku
Ivana Lučića 3, Zagreb

Za nakladnika
Vesna Vlahović-Štetić

Urednik
Krešimir Bagić

Recenzenti
Tvrtko Vuković
Ivo Žanić

Godina i mjesec objavljivanja: 2018, veljača

ISBN 978-953-175-673-0 (mrežno izdanje)
ISBN 978-953-175-733-1 (EPUB)
ISBN 978-953-175-734-8 (AZW3)