Diplomski radovi

1. Uvod

Digitalni diskurs, kao i ostali tipovi diskursa, ima svoje posebnosti. U njemu su prisutna obilježja gotovo svih funkcionalnih stilova, no najsličniji je razgovornome stilu. S obzirom na to da je digitalni svijet u velikoj mjeri postao važan dio našeg života i koliko vremena provodimo na društvenim mrežama i internetu, više se pozornosti usmjerilo na jezik tih područja. S razvojem tehnologije i širenjem digitalizacije i sam je njihov diskurs postao kreativniji i domišljatiji, a digitalni je diskurs postao područje stilističkih istraživanja. Ipak, grafostilistika digitalnog diskursa nije proučavana u tolikoj mjeri kao posebno područje, već unutar grafostilističkih istraživanja općenito. U ovom će se radu prikazati različiti grafostilistički postupci u digitalnim medijima i ponuditi njihova interpretacija. To područje uključuje društvene mreže, neke internetske stranice te komunikaciju SMS-ovima i druge elektroničke načine komunikacije. U današnje vrijeme komunikacija različitim medijima prati užurbani životni tempo, stoga se ona sažima. To se postiže i različitim grafostilističkim postupcima, od kojih su najčešći figure supstitucije i suptrakcije. Osim što im je svrha sažimanje iskaza (uslijed brzine tipkanja) njima se iskaz i namjerno očuđuje. Ti će se postupci proučavati na različitim primjerima u obliku slika, objava, poruka i sl. preuzetima s internetskih stranica, društvenih mreža, aplikacija koje omogućuju lakšu komunikaciju i sl. Primjeri će, osim na hrvatskome jeziku, biti i na engleskom, s obzirom na to da se trendovi putem digitalnih medija često šire s tog područja.

Primjeri će biti proučavani kroz tri kategorije digitalnog diskursa, ovisno o razini privatnosti. Prva kategorija obuhvaća privatnu komunikaciju, odnosno komunikaciju SMS-porukama i drugim elektroničkim kanalima. U drugoj se kategoriji nalaze primjeri iz poluprivatne, odnosno polujavne komunikacije, tj. postovi s društvenih mreža i interneta koji su dostupni samo određenim ljudima, ovisno o želji korisnika koji sadržaje objavljuje. To su najčešće statusi, postovi i komentari koje mogu vidjeti samo prijatelji korisnika. U trećoj su kategoriji sadržaji iz sfere digitalne javne komunikacije koje mogu svi vidjeti. S obzirom na to da su najdostupniji, takvih je sadržaja u ovome radu najviše. Na kraju će se pokušati uočiti koje se figure zapisa najviše koriste i koja im je funkcija.