Diplomski radovi

4. Zaključak

S obzirom na raširenost digitalnog diskursa posljednjih godina potonji postaje i temom stilističkih, pa i grafostilističkih istraživanja. U ovome su radu proučavani grafostilemi s područja SMS-komunikacije, komunikacije posredstvom aplikacija i na društvenim mrežama. Primjeri su grupirani u tri kategorije, prema stupnju privatnosti komunikacije. Za prvu kategoriju, koja obuhvaća SMS-poruke i komunikaciju putem aplikacija za razmjenjivanje poruka (iz koje nema mnogo primjera, s obzirom na to da je razina privatnosti visoka i takvi su primjeri nedostupniji), karakteristična je uporaba skraćenica, radi bržeg tipkanja i ekonomičnosti. Također se u velikoj mjeri koriste emotikoni, znakovi koji zamjenjuju postupke neverbalne komunikacije. U manje privatnoj, odnosno polujavnoj komunikaciji na internetu (koja je dostupnija za istraživanje) često se javljaju figure zapisa da bi se zapis učinio što zanimljivijim. Najveći se broj grafostilističkih postupaka na tom području izvodi pomoću supstitucije, a najčešće su to grafoalijenacije i grafodomestifikacije. Osim toga, česte su i grafostopljenice koje nastaju uklapanjem jedne riječi u drugu. U javnoj komunikaciji, koju karakterizira najmanji stupanj privatnosti, kao i u prethodnom području najčešće su grafostilističke figure supstitucije. Na području engleskog jezika često se rabe figure ekvivalentnih grafema. I u ovoj su kategoriji grafostopljenice čest slučaj, a prisutne su i figure nastale operacijom dodavanja (adicijom), i to najčešće dodavanjem bjeline. Funkcije su većine tih grafostilema očuđivanje zapisa i postizanje humorističnog efekta.