Diplomski radovi

Literatura

 1. Ayeomoni, M. O.(2012) A Graphostylistic Analysis of Selected Poems in Remi Raji’s Web of Remembrance. U: International Journal of English Linguistics; Vol. 2, No. 5. 101-116.
 2. Bagić, Krešimir (1994) Živi jezici. Zagreb
 3. Bagić, Krešimir. Stopljenica: riječ, figura, kultura. (10. 5. 2016)
 4. Bubaš, Goran (2000) Paradoksi interneta kao komunikacijskog medija. U: Medijska istraživanja: znanstveno- stručni časopis za novinarstvo i medije (god. 6, br. 2) 5-23.
 5. Buljubašić, Eni. O multimodalnoj stilistici. (12. 5. 2016.)
 6. Filipan-Žignić, Blaženka, Velički, Damir, Sobo; Katica (2012) SMS Communication – Croatian SMS Language Features as Compared with those in German and English Speaking Countries. U: Revija za elementarno izobraževanje (1855-4431) (god. 5, br. 1) 5-22.
 7. Grbavac, Jacinta, Grbavac, Vitomir (2014) Pojava društvenih mreža kao globalnog komunikacijskog fenomena. U: Media, culture and public relations (god. 5, br. 2) 206-219.
 8. Jaranović, Dijana (2015) Mobilne aplikacije i usluge računalstva u oblaku. (30 .4. 2016.)
 9. Karlić, Virna (2015) Konverzacijska implikatura u sms diskursu. U: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (41/1) 49-63.
 10. Katnić-Bakaršić, Marina (2001) Grafostilistika. U: Stilistika. Sarajevo.
 11. Košćak, Nikola (2015) Uvod u grafostilistiku. Figure zapisa. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Skripta.
 12. Kušić, Siniša (2010) Online društvene mreže i društveno umrežavanje kod učenika osnovne škole: navike Facebook generacije. U. Život i škola. br. 24 (2/2010.), god. 56., str. 103. – 125.
 13. Ljubić, Sandi. Upotrebljivost mobilnih aplikacija. (30. 4. 2016.)
 14. Pranjić, Krunoslav (1983) Stil i stilistika. U: Uvod u književnost. Ur. Škreb, Zdenko, Stamać, Ante. Zagreb.
 15. Stančić, Hrvoje (2011) Digitalna načela komunikacije. U: Digitalno doba. Masovni mediji i digitalna kultura. Ur.: Nada Zgrabljić Rotar. str. 58. Sveučilište u Zadru.
 16. Van Leeuwen, Theo (2006) Towards a semiotics of typography. U: Information Design Journal+ Document Design 14(2), 139-155.
 17. Vidak, Ivana (2014) Facebook, komunikacija 21. stoljeća. U: Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta (god. 5, br. 1) 48-52.
 18. Vrsaljko, Slavica, Ljubimir, Tea (2013) Narušavanje pravopisne norme u ranojezičnoj neformalnoj komunikaciji (na primjeru sms poruka i internetske društvene mreže Facebook). U: Magistra Iadertina (god. 8. br. 1.) 155-163.
 19. Zgrabljić Rotar, Nada (2011) Masovni mediji i digitalna kultura. U: Digitalno doba. Masovni mediji i digitalna kultura. Ur.: Nada Zgrabljić Rotar. str. 38. Sveučilište u Zadru.