Studentski kutak

Stilistika stripa

Koletić, Ivana. Stilistika stripa / završni rad – diplomski/integralni studij. Zagreb : Filozofski fakultet, 4.07. 2014., 87 str. Voditelj: Bagić, Krešimir.

Strip je odavno dobio zasluženo mjesto među umjetničkim djelatnostima. Ipak, i u današnje vrijeme često mu se osporava umjetnička vrijednost što pridonosi zanemarivanju stripovnog stila u jezičnim istraživanjima. Stoga je cilj ovoga rada prikazati strip kao medij koji je vrlo zanimljiv za istraživanja u okviru funkcionalne stilistike.

Rad započinje kratkim pregledom najvažnijih definicija stripa te njegovim odnosom s umjetničkim djelatnostima s kojima je povezan: slikarstvom, filmom i književnošću. Nakon toga slijedi pregled povijesti stripa u svijetu i Hrvatskoj. Izdvojena su i opisana najvažnija oblikovna sredstva stripa, a s obzirom na to da je strip medij koji je obilježen dvama komunikacijskim kodeksima, slikom i tekstom, jedan dio rada posvećen je pitanju na koji se način verbalno i vizualno u stripu isprepliću. U središnjem dijelu rada ispitano je mjesto koje strip zauzima unutar funkcionalne stilistike, nakon čega slijedi stilistička analiza stripa Nježni sport, satirička enciklopedija sporta u stripu autora Ivice Bednjanca koja je provedena na nekoliko razina: fonostilističkoj, morfostilističkoj, leksikostilističkoj, semantostilističkoj i grafostilističkoj. Izdvojeni su najkarakterističniji stilistički postupci koje autor u svojemu stripu koristi. Na kraju rada nalazi se zaključak koji je proizašao iz provedene analize.