Studentski kutak

A-119

Na bijelome frontu

Nije neobično osvrt na pojedinu knjigu započeti njezinim naslovom. On nas uvodi u nadolazeće iskustvo čitanja, funkcionira kao ključ kojim se otvaraju vrata i ulazi u prostor teksta. Ipak, zadržati se na naslovu nije uobičajena praksa, tražiti od njega više no što nam on eksplicitno nudi gotovo je neprimjereno, analizirati ga kao što se analizira pjesma ili pojedini redak često se čini potpuno izlišnim. Međutim, ponekad se dogodi da nas naslov zatekne svojom snagom, izgovorimo ga i uvidimo kako isti nije tek početak umjetničke tvorevine, već je i sȃm umjetnost.

Kritičarski kolokvij o »Zmijskome caru« Svena Adama Ewina

U ljetnom semestru 2015. godine vodio sam izborni kolegij Od čitanja do interpretacije za studente četvrte i pete godine kroatistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Ključni pojmovi kojima smo se bavili bili su čitanje, kritika i interpretacija. Kada je u travnju u izdanju Matice hrvatske objavljen pjesnički prvijenac Zmijski car Svena Adama Ewina, autora čiji je građanski identitet nepoznat, pomislio sam da bi ta knjiga mogla biti dobar predložak na kojemu će polaznice kolegija (njih dvadesetak) pokazati svoje umijeće čitanja i svoju stručnu kompetenciju.