Pazi, stilem!

Sa mog prozora

Sa mog prozora
Gledan stvari kako stoje, kako se gibaju
Dižen roletu i navigavan
Sve se odvija, ja se zavidavan

Sa mog prozora
Gledan stvari kako stoje, kako se gibaju
Sutra je novi dan
Lagano motan i sve se odmotava

TBF, Sa mog prozora