Pazi, stilem!

Pjesma zalutala psa

Otišao sam šetati i zalajao na psa.
On mi se smijao repom.

Mario Suško, Pjesma zalutala psa