Pazi, stilem!

Brdo

Rado bih sišao s brda, ne s uma.

Danijel Dragojević, Brdo