Stilistički arhiv

Krunoslav Pranjić

Krunoslav Pranjić (Zenica, 7. siječnja 1931. –  Zagreb, 8. svibnja 2015) imao je dugu i bogatu akademsku karijeru (1956–2001). Čitav je radni vijek vezao uz Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1956. postao asistent, 1968. docent, 1974. izvanredni, 1982. redoviti, a 2001. professor emeritus. Kao asistent, uz jezične vježbe i seminare, vodio je i stilističke vježbe iz kojih je u akademskoj godini 1968/69. izrastao sveučilišni predmet Stilistika, a u srpnju 1975. Katedra za stilistiku. Bio je izrazito atraktivan predavač, poticajan mentor, ugodan ispitivač.

Objavio je oko stotinu rasprava te knjige Jezik i stil Matoševe pripovjedačke proze (1972), Jezik i književno djelo (1968, 21972, 31984), Jezikom i stilom kroza književnost (1986, 21991), Iz-Bo-sne k Europi (1998, 2006), O Krležinu stilu & koje o čem još (2002). K tome: šezdesetih je godina sudjelovao u razradi Guberinine audiovizuelne metode učenja hrvatskosrpskog jezika kao stranog te s Lj. Jonkeom, I. Škarićem i E. Leskovar supotpisao dva sveska Tečaja hrvatskosrpskog jezika; uredio je (s A. Flakerom) četiri opsežna zbornika o hrvatskoj književnosti i njezinu mjestu u europskom kontekstu; bio je član uredništava časopisa Umjetnost riječi i Govor te urednik u Centralnoj redakciji Enciklopedije Jugoslavije.